«
  1. Anasayfa
  2. KPSS
  3. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ – DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE BOYLARI

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ – DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE BOYLARI

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ – DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE BOYLARI

KIRGIZLAR

Moğollara itaat eden ilk Türk boyudur.

Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı ve Yenisey Yazıtları Kırgızlara aittir.

AKHUNLAR

İpek Yolu hakimiyeti için ittifak kuran Göktürkler ve Sasaniler tarafından yıkıldı.

Akhunlar, Afganistan’da hüküm sürdü.

diğer türk devletleri ve boyları

HAZARLAR

Musevilik / Yahudilik benimseyen tek Türk devletidir.

Hz. Osman Dönemi’nde İslam ordularıyla Kafkasya’da mücadele ettiler (Belencer Savaşı).

Ordularında paralı asker bulundurmuşlardır.

Adil ve hoşgörülü bir yönetim benimsemişler (Hazar barış çağı).

 TÜRGİŞLER

Para bastıran ilk Türk devletidir (Baga Tarkan). Bu paraya da targiş, yarmak denir.

Emeviler Dönemi’nde İslam ordularıyla Orta Asya’da mücadele etmişler (Sulu Kağan).

AVARLAR

İstanbul’u ilk kuşatan Türk devletidir. Bunu da Bayan Han zamanında ve Sasanilerle birlikte yapmışlar.

Hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurdular.

Slavları askerlik ve teşkilatlanmada etkilediler.

Avrupalılara üzengiyi öğrettiler.

BULGARLAR

Kubrat dönemine büyük Bulgar krallığı kuruldu.

Tuna Bulgarları

İstanbul’u kuşattılar.

Hristiyan bir devlettir (Ortodoks)

İtil Bulgarları

Abbasiler ile ticaret sayesinde İslamiyeti benimsemişler (Almış Han).

KARLUKLAR

İlk Müslüman Türk boyudur.

Moğollar’a itaat eden ilk Müslüman Türk boyudur.

Talas Savaşı’nda yer aldılar.

Karahanlıların kurucu unsurudur.

  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – İlk Türk Devletleri

MACARLAR

Liderleri Arpad olarak bilinir.

Hristiyanlığın katalok mezhebindedirler.

Türkoloji Enstitüsü Macarlara aittir.

SİBİRLER

Sibirya’ya adını veren topluluktur.

Anadolu’ya akınlar yapmışlar (Kastamonu Kapadokya).

OĞUZLAR

Oğuz Yabgu

Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu devleti ve Osmanlı’yı kurdular.

Müslümandırlar (Türkmen)

PEÇENEKLER

Devlet kuramadılar.

İstanbul’u kuşatmışlardır.

KIPÇAKLAR (KUMANLAR)

Codex Comanicus (ilk sözlük)

Eyübiler ve Memlükler ordularının temelini atmışlar.

Bizans tarafından Oğuz ve Peçenekleri ortadan kaldırmak amacıyla görevlendirildiler.

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *