«
  1. Anasayfa
  2. Pratik Bilgiler
  3. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Tarihe Yardımcı Bilimler

Kendine has felsefesi ve özellikleriyle tarih diğer bilim dallarıyla sıkı bir ilişki içindedir. Tarih ve tarihe yardımcı bilim dalları arasındaki ilişki bilimsel sonuçlara ulaşmada çok önemli bir yer tutmaktadır. Bundan dolayı tarih bilimi diğer bilimlerle ilişki içerisinde olmak zorundadır. Bu nedenle tarih, yardımcı bilim dallarından yararlanır.

tarihe yardımcı bilim dalları nelerdir

Coğrafya

Coğrafya yer bilimidir. Tarihi olayların meydana geldiği sırada iklim, yer şekilleri, coğrafi konum ve ekonomik faaliyetler gibi etkenler etkili olur. Bu etkenlerin anlaşılabilmesi için coğrafyadan yararlanılır.

Arkeoloji

Çeşitli yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihi eserleri kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen bilim dalıdır. Kazı bilimi olarak bilinir fakat arkeoloji kazı bilimi değildir. Kazı, arkeologların kullandığı bir tekniktir.

Kronoloji (Takvim Bilimi)

Zaman ve takvim bilimidir. Kronoloji- tarihi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmasını sağlar.

Antropoloji (Irk Bilimi)

İnsanların biyolojik, sosyal ve kültürel değişimlerini inceler. İnsanlık tarihinin eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur.

Etnografya ( Folklor – Kültür Bilimi )

Toplumların yaşayış, gelenek,görenek, örf ve adetlerini inceler.

Paleografya ( Eski Yazı Bilimi )

Yazı bilimidir. Eski yazıları inceler.

Epigrafi ( Kitabe Bilimi )

Kitabe bilimidir. Anıtların üzerindeki yazılarla ilgili çok önemli bilgiler verir.

Diplomatik

Resmi belge bilimidir. Belgeleri tür, şekil ve içerik bakımından değerlendirir.

Filoloji ( Dil Bilimi )

Dil bilimidir. Filoloji sadece yaşayan dilleri değil, ölü dilleri de inceler.

Nümismatik ( Meskukat / Para Bilimi )

Paraları inceleyen bilim dalıdır. Paraların ait oldukları uygarlıklarla ilgili bilgi edinilmesini sağlar.

Sosyoloji

Toplum bilimidir. Olayların ortaya çıktığı zamandaki toplum yapısı ve değer yargılarının bilinmesi gerekir.

Felsefe

Düşünce bilimidir. Doğru tahlil yapabilmek amacıyla tarihçinin olayın geçtiği zamanın felsefesini bilmesi lazım

Edebiyat

Duygu ve düşünceleri söz  ve yazı ile çok etkili bir biçimde anlatma bilimidir. Edebi eserler çağının şartlarından etkilendiği için tarih, edebiyat araştırmalarından faydalanır.

Hukuk

Toplumların hukuk kurallarının bilinmesi ile o toplumun ekonomik, siyasi ve kültürel yapısı ile ilgili bilgiler elde edilebilir.

Heraldik ( Arma Bilimi )

Toplumlarda kullanılan bayrak, arma ve unvanları inceleyen bilim dalıdır.

Sicilografya

Mühür bilimidir.

Toponomi

Filolojinin özel isimleri inceleyen alt bilim dalıdır.

Arkeometri

Bulunan arkeolojik kalıntıların tespit ve değerlendirilmesinde fen ve matematiksel ölçme yöntemlerini kullanır.

Kimya

Tarih öncesi devirlerin aydınlatılması amacıyla kullanılan kalıntıların yaşlarını belirlemede karbon 14 adı verilen bir işlemden yararlanılır.

Ekoloji

Çevre bilimidir.

Paleoantropoloji

Günümüzde yaşamayan insan türüne ait fosilleşmiş kalıntıları inceleyen bilim dalıdır.

Şecere

Devletlerin tarihlerinde çok etkili olan kişilerin soy geçmişlerini inceler.

İktisat

Ekonomik faaliyetlerin tarihi olaylara etkisini inceleyen bilimdir.

Kolay tarih olarak tarihe yardımcı bilim dalları hakkında bilgi verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle…

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *